Berichten van Muziek op school

Berichten van Muziek op school

Muziek op school is een samenwerking tussen Stichting Muziek met Klasse(n) (MMK) en Bibliotheek Zuid-Hollandse Delta (BZHD). Daarnaast levert ZangExpress een belangrijke en duurzame bijdrage aan de dienstverlening. Dit alles naar aanleiding van MuziekAkkoord Hellevoetsluis.

Met Muziek op school kunnen basisscholen structureel muziekonderwijs inzetten. Kinderen leren een muziekinstrument te bespelen en gaan samen muziek maken. Hiermee wordt ook hun taalontwikkeling gestimuleerd, denk hierbij ook aan anderstaligen of kinderen met een leesprobleem, want muziek = taal! Door herhaling van woorden, klankopeenvolgingen en zinstructuren werken kinderen aan woordenschat, auditieve waarneming en het trainen van het talige geheugen. Muziek draagt bij aan sociaal-emotionele ontwikkeling en de ontwikkeling van het brein. Muziek op school is de sleutel tot gelijke kansen voor ieder kind!

Bekijk ons op Social media

Bekijk meer activiteiten