Muzikaal verhaal: Idsidoor de ezel

Datum en tijd

De activiteit begint om 10:30 :uur op 30 maart 2024

Waar?

Eventlocatie: Openbare Jenaplanschool De Terp, Dorpsstraat 6, 2912 CB
Zaalnaam:
Plaatsnaam: Nieuwerkerk aan den IJssel
Provincie: Zuid-holland

Beschrijving activiteit

MUZIKAAL VERHAAL VAN ISIDOOR DE EZEL
Samen muziekplezier beleven! Kinderen die bamboefluiten bespelen, die graag zingen of met ritme-instrumentjes mee willen doen, zijn van harte welkom op deze dag!

We gaan op 30 maart het dierenverhaal over Isidoor instuderen en uitvoeren. Isidoor is een super eigenwijze en sterke ezel maar eentje die wel heel goed kan zingen!
OPZET VAN DE DAG
De kinderen werken onder leiding van gezellen en meesters uit het Gilde aan de uitvoering van liedjes. In een andere ruimte wordt door een groep volwassenen de muzikale begeleiding van de liedjes ingestudeerd.
’s Middags komt iedereen bij elkaar om het muzikale verhaal te laten samenklinken.
Aan het einde van de dag is er een presentatie voor ouders en belangstellenden. De dag duurt tot 15:00 uur.

Wil je ook meespelen met je bamboefluit of ritme-instrument? Of lekker meezingen? Je mag gratis meedoen. Geef je wel op bij de organisatie – zie link.

Deze kinderproductie is samengesteld door componist Renilde Duif en bevat liedmateriaal van verschillende niveaus. Een deel van het materiaal is ontleend aan: ‘Zingen van allerlei dingen’, Nieuwe Toorts-liedjes, verzameld door Chris Rabé. Een ander deel is gecomponeerd of gearrangeerd voor bamboefluit door Renilde Duif.

Bamboefluitvereniging het Nederlandse Pijpersgilde is georganiseerd als een gilde. Er zijn leerlingen, gezellen en meesters. Gezellen zijn opgeleid om les te geven in het bouwen en bespelen van de bamboefluit.

Deel de activiteit met vriendjes en vriendinnetjes

Overig

Deze activiteit is: Gratis

Doelgroep: 6-9 jaar, Ouders, Leerkrachten.

Het wordt georganiseerd door: Bamboefluiten.nl

Bekijk meer activiteiten

Samen muziek maken in de Doe maar mee band

Doe Maar Mee Band

11 april 2024
11 april 2024
16:45
Culemborg
Betaald
Live

Doelgroep: Alle leeftijden.

Doe Maar Mee Band

11 april 2024
11 april 2024
13:15
Ruurlo
Betaald
Live

Doelgroep: Alle leeftijden.