Privacyverklaring

Privacy Statement Stichting Kindermuziekweek

In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen als je gebruik maakt van onze website www.kindermuziekweek.nl en gebruiken en met welk doel.

Een persoonsgegeven is alle informatie die ervoor kan zorgen dat we weten wie jij bent, zoals je naam, adres, telefoonnummer, of een foto van jou. Als we jouw persoonsgegevens gebruiken (bijvoorbeeld als we ze opslaan, versturen of verwijderen) wordt dat ook wel ‘verwerken’ genoemd.

Wie zijn wij?

Wij zijn Stichting Kindermuziekweek. Onze missie is om ieder jaar 10 dagen lang alle kinderen uit Nederland van 0 tot 12 jaar laten genieten van het maken van én het luisteren naar (live) muziek.

Wij zijn te bereiken door gebruik te maken van de volgende contactgegevens:

https://www.kindermuziekweek.nl

Kerkplein 33

1391 GK Abcoude

+31 6 44 29 65 20

Wij zijn verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Telefoonnummer
  • Adresgegevens
  • E-mailadres
  • Leeftijd
  • Organisatie

Hoe verzamelen we jouw persoonsgegevens?

Wij krijgen je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten (bijvoorbeeld door onze website te bezoeken) en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons geeft (bijvoorbeeld wanneer je een gouden muziekwens indient).

We vragen onze bezoekers aan te geven of ze jonger zijn dan 16 jaar. Jongere bezoekers vragen wij te bevestigen dat zij toestemming van hun ouders of voogd hebben. Het is niet onze bedoeling om persoonsgegevens te verzamelen over kinderen die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd.

Wij raden ouders aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonsgegevens hebben verzameld over een kind onder 16, neem dan contact met ons op via info@kindermuziekweek.nl, dan verwijderen wij deze informatie zo snel mogelijk.

Waarvoor gebruiken wij jouw persoonsgegevens?

Wij gebruiken jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Verzenden van onze nieuwsbrief, maar alleen als jij, of wanneer je jonger bent dan 16, je ouders of voogd, toestemming hebt gegeven voor het toesturen van onze nieuwsbrief.
  • Je te informeren over de uitkomst en levering van jouw gouden muziekwens).

Hoe lang bewaren we je persoonsgegevens?

Wij bewaren je persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het verzenden van de nieuwsbrief en om jou te informeren over de leveringen en wijzigingen van onze diensten en producten. Wij verwijderen jouw persoonsgegevens in ieder geval na 12 maanden.

Met wie delen we jouw gegevens?

Wij verkopen jouw gegevens niet aan andere bedrijven of organisaties en delen deze alleen als dat nodig is om onze diensten aan jou te verlenen of als dat moet volgens de wet.

Als onderdeel van onze diensten aan jou delen we bijvoorbeeld je persoonsgegevens met culturele instellingen die meedoen met de Kindermuziekweek zodat zij je kunnen informeren over hun activiteiten tijdens en vóór de Kindermuziekweek. We delen je persoonsgegevens ook met de deelnemende culturele instellingen die die jouw gouden Muziekwens mogelijk in vervulling kunnen laten gaan.

Versturen van jouw gegevens naar anderen buiten Nederland en Europa

We versturen geen persoonsgegevens naar bedrijven en organisaties buiten Europa/Nederland.

Hoe beveiligen we jouw persoonsgegevens?

Wij vinden de bescherming van jouw gegevens erg belangrijk en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@kindermuziekweek.nl.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Wij maken gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone.

Er zijn verschillende typen cookies. Wij gebruiken technische, functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. De cookies die wij gebruiken zijn nodig om ervoor te zorgen dat de website goed werkt en dat je de website makkelijk kunt gebruiken zonder dat je de hele tijd je voorkeuren moet instellen. Ook kunnen wij hiermee onze website verbeteren.

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Welke rechten heb ik?

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, aan te passen (als ze niet kloppen) of te verwijderen. Dit kun je zelf doen via de persoonlijke instellingen van jouw account.

Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken, de verwerking van jouw persoonsgegevens te beperken, of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons.

Je hebt ook het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je ons kunt vragen om de persoonsgegevens die wij van jou hebben in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Als je gebruik wilt maken van je rechten, kun je ons een email sturen op info@kindermuziekweek.nl. Als je andere vragen/opmerkingen hebt kan je die daar ook naartoe sturen. Zet in je mail duidelijk neer waar je vraag over gaat.

Je hebt ook de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder. Dat is in Nederland de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Updates

Soms veranderen we deze privacyverklaring. Als je op de hoogte wilt blijven, kun je daarom het beste af en toe op deze pagina kijken. Als er een grote wijziging is, dan vermelden we dat in onze nieuwsbrief.

Vragen

Als je vragen en/of opmerkingen hebt over hoe wij met je persoonsgegevens omgaan die niet in deze privacyverklaring worden beantwoord, kun je altijd contact opnemen met ons via info@kindermuziekweek.nl.

[27 maart 2024]